Page 1 of 1

Afbeeldingen in layout grid onvindbaar

Posted: Mon Mar 25, 2019 12:08 pm
by webwoody
Begin aan mezelf te twijfelen maar klopt het dat de afbeeldingen in de layout grids newtitles 1,2 en 3 in de template Books er op een speciale manier zijn ingezet? Wilde ze vervangen maar waar ik ook op klik, ze zijn nergens. Ook in de Object Manager zie ik ze niet.

Kijk ik niet goed of is de weg een andere om ze te wijzigen?

Re: Afbeeldingen in layout grid onvindbaar

Posted: Mon Mar 25, 2019 12:21 pm
by Pablo
De afbeeldingen zijn als achtergrond afbeelding van de layout grids toegevoegd.

Re: Afbeeldingen in layout grid onvindbaar

Posted: Mon Mar 25, 2019 1:24 pm
by webwoody
Maar kijk ik in de eigenschappen van de layout grid onder stijl dan is aldaar geen afbeelding gekozen? Daarbij is slechts rechter of linker vak van de layout grid van een achtergrond met afbeelding voorzien? Kies ik als achtergrond afbeelding dan wordt het vak naast die met afbeelding getoond maar de oorspronkelijke afbeeldingen blijven in vak ernaast staan. Ik kan ze dus niet bereiken.

Re: Afbeeldingen in layout grid onvindbaar

Posted: Mon Mar 25, 2019 2:05 pm
by Pablo
Je kunt voor iedere kolom een aparte afbeelding selecteren.

- dubbel klik de layout grid
- in de eigenschappen, selecteer de kolom en daarna 'edit'