Page 1 of 1

Hoe kan ik een pagina in 't midden van de browser centreren?

Posted: Sat May 06, 2006 2:28 pm
by Pablo
Open de pagina eigenschappen en activeer 'Centreren in de browser'.
Bij het centreren is het belangrijk dat alle inhoud van een pagina zich binnen bepaalde afmetingen bevindt. De waarde 'Breedte' in
Pagina eigenschappen is bepalend voor het gedeelte dat wordt gecentreerd in het browser venster.

Hier zijn een paar tips waarbij voor optimale weergave op vrijwel alle computers:
- Zet de Pagina eigenschappen op 800x600
- Zet de hulplijnen (in Raster instellingen) op 800x600 .
- Zorg ervoor dat alle pagina inhoud binnen de hulplijnen blijft.
- Activeer ''Centreren in de browser'

Zie ook:
http://www.wysiwygwebbuilder.com/nl/guide_settings.html